ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක අනුව පෝෂ්‍ය ආහාර වර්ගීකරණය

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-07-31T08:25:48Z
dc.date.available 2014-07-31T08:25:48Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.citation පි.17 en_US
dc.identifier.uri http://harti.nsf.ac.lk//handle/1/2538
dc.language.iso en en_US
dc.publisher හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණුකිරීමේ ආයතනය, කොළඹ. en_US
dc.relation.ispartofseries Acc No:16716 sin
dc.title ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක අනුව පෝෂ්‍ය ආහාර වර්ගීකරණය en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account