මහජනතාවගේ අදහස් තුට්ටුවකට මායිම් නොකිරිමෙන් ඇති වු තවත් අවුලකි.මෙම වන අලි - මිනිස් ගැටුම. (පාරිසරිකයෝ)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account